Rozpoczynam działalność

Osoba fizyczna

  1. Rozpoczynając działalność gospodarczą należy udać się do Urzędu Miasta lub wypełnić wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej CEIDG-1 na stronie internetowej ceidg.gov.pl. Na tym etapie konieczny jest wybór formy opodatkowania (księgi rachunkowe, podatkowa księga rozchodów i przychodów i inne ewidencje). (18-20 pkt. CEIDG)
  2. Następnie należy ustalić, czy powstanie obowiązek podatku VAT. Należy w tym celu złożyć formularz VAT-R w Urzędzie Skarbowym.
  3. Obowiązek zarejestrowania się w ZUS. W tym celu składamy wniosek ZUS-ZUA. Jeżeli składki społeczne są odprowadzane za Ciebie w wyniku pozostawania w innym stosunku pracy, to odprowadzasz tylko składkę zdrowotną i składasz wniosek ZUS-ZZA.

Korzystając z usług naszego Biura możesz pominąć większość z tych formalności. Pomożemy wypełnić Ci wszystkie druki niezbędne do założenia działalności gospodarczej. coś o tym że podjąć decyzje

W przypadku nawiązania stałej współpracy powierzenia usług księgowych naszej firmie, wszystkie te formalności zostaną wykonane gratis.

Zapoznaj się z cennikiem…