NASZE USŁUGI:
KSIĘGA HANDLOWA

Nasze wsparcie dla prowadzących pełną księgowość

Księgi handlowe zawierają bardzo dokładne zestawienie wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących danej firmy. Znajdują się w nich wykazy obrotów, sald oraz inwentarz przedsiębiorstwa (aktywa i pasywa).
Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są:
- spółki kapitałowe (tj. sp. z o.o. i s.a), spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
- osoby fizyczne i spółki, które przekroczą roczny limit przychodów o równowartości 2 mln euro.
Mamy doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych i zrobimy wszystko za Ciebie.

related services