Rozliczenia

NASZE USŁUGI:
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Poprowadzimy Twoją Księgę Przychodów i Rozchodów

Ta forma jest ewidencją księgową mającą na celu ujmowanie operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Zaksięgujemy dla Ciebie:
- każdego rodzaju przychody dotyczące sprzedaży oraz inne,
- zakup towarów i materiałów,
- wydatki na wynagrodzenia,
- inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Otrzymasz od nas pełne informacje odnośnie dokumentów, które powinieneś nam dostarczyć.

related services